Spring naar hoofd-inhoud

BSO

Maandag: 7.15 - 8.30 en 15.00 - 17.30
Dinsdag: 7.15 - 8.30 en 15.00 - 17.30
Woensdag: 7.15 - 8.30 en 12.00 - 17.30
Donderdag: 7.15 - 8.30 en 15.00 - 17.30
Vrijdag: 7.15 - 8.30 en 15.00 - 17.30

Wanneer is de Buitenschoolse Opvang (BSO) open?

In principe is de BSO 52 weken per jaar geopend.
-Alle schooldagen.
-Tijdens studiedagen van het team
-Op aanvraag zijn er verlengde openingstijden mogelijk: 's ochtends vanaf 06.30 uur en 's middags tot18.30 uur.
Wanneer is de BSO gesloten?
Indien zich geen kinderen hebben aangemeld.
Hoe geschiedt de betaling?
De St. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft hier de verantwoording voor. Indien u beiden werkt, betaalt uw werkgever en de belastingdienst mee. St Kinderopvang  maakt vrijblijvend voor u een offerte met daarin de netto-kosten berekening en zij begeleiden uw aanvraag kosteloos bij de belastingdienst. In ieder geval hoeft u indien u de betaling door de hen wilt laten verzorgen alleen het netto bedrag aan hen over te maken. Zij maken dit direct met de belasting voor u in orde

U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen dhr. J. van Loon 0114-347883
Informatie over de opvang te Nieuw-Namen is ook te verkrijgen bij:
Leidsters  Nieuw-Namen: Marita Bleyenberg, Lydia de Rooze en Karin Menu
Directeur basisschool St. Jozef Werner Dewitte
Telefoon Kindercentrum Nieuw-Namen 0114-345935
Wat gebeurt er bij ziekte van de leidster?
Bij ziekte gaat de BSO gewoon door. Er komt dan een vervangster.
Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zorgt hiervoor.
Wat doen de kinderen bij de opvang?
Tijdens de voorschoolse opvang behoort een ontbijt tot de mogelijkheden. Een en ander zal door de leidster met u nader worden afgestemd.
Zodra uw kind uit school komt staat het drinken en fruit al klaar. Gezamenlijk aan tafel krijgt iedereen de gelegenheid verhalen van school of andere bijzonderheden te vertellen. Daarna kunnen de kinderen heerlijk gaan spelen met het gevarieerd binnen- en buitenspeelmateriaal.
BSO is opvang tussen school en thuis, kinderen kunnen zich ontspannen, spelen met leeftijdgenootjes, huiswerk maken, knutselen en nog veel meer. Uiteraard stimuleren onze leidsters de kinderen en bieden zij een gevarieerd
aanbod aan activiteiten aan.
Kan ik ook mijn kind van 0-4 jaar brengen?
Dat kan !!
De peuters vanaf 21/2 jaar kunnen op basisschool St. Jozef vanaf 14 maart 2011 terecht, zonder dat hier een prijskaartje aan hangt
Tijdens deze ochtenden kan uw peuter ook door de St. Kinderopvang voor
de aanvang van de peuterspeelzaal worden opgevangen. Om 12.00 uur kan hij/zij blijven eten en/of 's middags van de buitenschoolse opvang gebruik maken.