Skip to main content

Overblijven

Op onze school is er gelegenheid om op school te blijven eten tijdens de middagpauze. De overblijvers moeten zelf hun boterhammen meebrengen.
De school serveert thee. U mag zelf ook drank meegeven, maar liefst geen snoep.
Bij voorkeur in een goed afgesloten en ingepakte beker.
De kosten voor het overblijven zijn op alle Perspecto scholen hetzelfde en zijn als volgt vastgesteld:
1. Kinderen die incidenteel overblijven kunnen voor € 12,50 een overblijfkaart van 10 keer bij één van de overblijfmedewerkers kopen.
2. Incidenteel overblijven zonder overblijfkaart kost € 1,50 te voldoen bij de overblijfmedewerker. Indien uw kind onverwachts moet overblijven moet er niet speciaal iets gevraagd worden aan de school. Wel moet hij/zij dan op die dag € 1,50 bij zich hebben.
3. Voor kinderen die regelmatig overblijven kan een jaarkaart gekocht worden voor  € 80,00 (4x per week overblijven op ma., di., do. en vr. inclusief thee). De jaarkaart kan in verband met de financiële verantwoording per bankgiro voldaan worden op bankrekening IBAN NL32RABO01507.36.800 onder vermelding van naam leerling en jaarkaart 2018 - 2019. Te voldoen aan het begin van het schooljaar.
4. Een 50-rittenkaart kan ook, indien uw kind minder dan 4 keer per week overblijft, kan dat voordeliger zijn. Deze kost €50. Een 50-rittenkaart kost omgerekend dan dus €1 per keer.


Indien u wenst kunt u dit bedrag in 2 termijnen voldoen.

De overblijfkaarten worden door de TSO-medewerkers bewaard. De jaarkaarten door de school. Er zijn voor de overblijfmedewerkers voldoende mogelijkheden om binnen dan wel buiten, afhankelijk van het weer, met de
kinderen activiteiten te ontplooien.

De overblijfmedewerkers zijn:
mevr. C. Kint op maandag
mevr. l. De Bock op dinsdag
mevr. H. Verplancke op donderdag
Op vrijdag ligt voorlopig de verantwoording bij het team.

U zult aan het begin van het schooljaar een briefje meekrijgen waar al deze gegevens nog eens opstaan.