Spring naar hoofd-inhoud

Download hier de schoolgids 2019 - 2020

Vertrouwenspersoon

 

Klachten, agressie/geweld en (seks.) Intimidatie handreiking

Voor dit onderwerp is een uitgebreid protocol vanuit Perspecto aanwezig binnen het VadeMecum

Op onze school willen we laagdrempelige toegankelijkheid:

De vertrouwenspersoon op onze school is: Hannelore van de Walle deze vertrouwenspersoon  heeft de volgende rol.

• laagdrempelig aanspreekpunt, toegankelijk zijn voor ouders/kinderen/personeel

• loketfunctie: kunnen ouder/kind/leerkracht doorverwijzen naar de juiste persoon, instantie etc.

• luisteren, ordenen, doorverwijzen

Afhankelijk van de vraag zal de schoolvertrouwenspersoon dit delen met dir./IB, adviezen geven of “opschalen” naar de vertrouwenspersoon van Perspecto.

De schoolvertrouwenspersoon is: 

• op de hoogte van de verschillende stappen , mogelijkheden die o.a. in het uitgebreide protocol

• heeft 2x per jaar overleg met directie omtrent actualiseren van procedures etc.

• de schoolvertrouwenspersoon is goed bekend bij de kinderen

• de vertrouwenspersoon krijgt taakuren voor deze taak ihkv taakbeleid

• de vertrouwenspersoon is geschoold op dit gebied

Kinderen weten de schoolvertrouwenspersoon te vinden door:

• aandacht in de klassen hiervoor

• goed benaderbaar voor kinderen, er staat een brievenbus voor de kinderen

Ouders weten de schoolvertrouwenspersonen te vinden door:

• kopje op de website

Medewerkers van school weten de schoolvertrouwenspersoon te vinden door

• dit met enige regelmaat onder de aandacht te brengen in de teamvergadering .

De vertrouwenspersoon heeft hier ook zelf een rol in.