Skip to main content

Medezeggenschapsraad

Ouders, die dat wensen, kunnen meedenken en meepraten over de school. Dat kan onder meer in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is een wettelijk gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. In de raad van onze school zitten 2 ouders en 2 leerkrachten. Deze personen worden om de twee jaar uit hun eigen groepering gekozen. De directeur van de school treedt op als adviseur en vertegenwoordigt het bevoegd gezag op schoolniveau onder eindverantwoording van de algemeen directeur.

De medezeggenschapsraad toetst op schoolniveau de voorstellen en beleidsplannen van de schooldirecteur en geeft desgevraagd advies of instemming.

Cindy Praet
Monique Onghena
Chantal de Cock
Hannelore van de Walle
Werner Dewitte