Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

De Ouderraad

De ouderraad van onze school bestaat uit  ouders, die de school willen helpen bij de organisatie van bijzondere evenementen en vieringen. 
Zij verlenen hun medewerking aan de uitwerking van zaken op school, waarvoor extra menskracht nodig is. Uiteraard gebeurt een en ander in nauw overleg met de leerkrachten.

Jaarlijks verzorgt de ouderraad activiteiten, die bedoeld zijn om geld voor de school op te halen, zoals b.v. de koekjesactie, de kerstmarkt en een schoolfeest.

De volgende ouders zijn lid van onze ouderraad:
Jessy de Vos, Debbie Harte, Suzanne Claessens, Cindy Robbrecht, Tina Bleyenberg, Mandy Robben, Eva van Vlierberghe en Saskia van de Velde