Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbijdrage

Aan de ouders worden in de loop van het jaar twee bijdragen gevraagd:
De Ouderraad vraagt in oktober een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van € 10,00 voor uw eerste kind op school.
Voor 2 of meer dan 2 kinderen wordt in totaal € 20,00 gerekend.
Het geld van de ouderbijdrage wordt besteed aan de vieringen op school zoals bijv. ter gelegenheid van het St.-Nicolaasfeest, Pasen, Kerstmis e.d..

De school en de Ouderraad vragen later in het schooljaar een bijdrage aan de ouders voor de schoolreis. Het bedrag van het reisdoel is afhankelijk van de lokatie.  

Let wel: deze bijdragen zijn niet verplicht maar vrijwillig. Uw bijdrage is een blijk van waardering voor het werk van de ouderraad en de diverse werkgroepen van de school!
U mag weigeren deze kosten te betalen, zonder dat daarbij uw kind van school gestuurd wordt.
Uw kind krijgt dan wel een alternatief onderwijsprogramma aangeboden ter vervanging van de schoolreis.