Spring naar hoofd-inhoud

Verzuimprotocol

Informatiefolder ? Bij de les blijven ? van de gemeente Hulst:
De toekomst van uw kind
Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij van morgen.
Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste lessen kunnen later gemiste kansen zijn.
De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de Leerplichtwet vast gelegd dat ieder kind naar school moet.
In die Leerplichtwet staat dan ook dat het de taak van de ouders is om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat.
Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.
Wanneer extra verlof?
Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ?Extra verlof? zijn regels opgesteld. Deze regels gelden alleen als er sprake is van:
-de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.
-gewichtige omstandigheden.
Het Gemeentebestuur van Hulst heeft, met instemming van de schoolbesturen, besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen te maken.
Vakantie buiten de schoolvakanties
Voor vakantiedoeleinden ? waaronder ook wordt verstaan een bezoek aan het land van herkomst ? mag volgens de leerplichtwet slechts in ėėn geval buiten de officiĆ«le schoolvakanties vrij worden gegeven.
Uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van ėėn van de ouders het gezin niet ten minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan, mag er eenmaal per jaar ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven.
Deze dagen mogen bovendien niet in de eerste twee lesweken van een schooljaar vallen. Bij de specifieke aard van het beroep kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een vader die vaart en niet tijdens de schoolvakanties aan de wal kan zijn. Een eventueel bij de aanvraag overhandigde werkgeversverklaring zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie in de reguliere schoolvakantieperiodes niet mogelijk is.
Er mag dus geen vrij worden gegeven in verband met:
Goedkopere vakanties buiten het seizoen, door anderen betaalde vakanties, het ophalen van familie, midweek- of weekendvakanties, al jaren niet op vakantie geweest, reeds tickets gekocht of reserveringen gedaan, meereizen met anderen, reeds een ander kind vrij of ? er wordt toch geen les meer gegeven.